Development

Aan de hand van een gekozen oplossing en uitgewerkt visueel ontwerp gaan onze developers aan de slag met de technische vertaling. Zij bepalen op basis van de vraag welke technische oplossing het best past bij de oplossing en de klant.

Front-end & back-end Development

Digitale producten vallen of staan bij een betrouwbaar technisch fundament. Snelheid, techniek, maar zeker ook veiligheid zijn hierbij de basis. Ons eigen development-team zorgt hiervoor. Zowel een visueel aantrekkelijk en goed functionerende “voorkant” (front-end), als een degelijk systeem aan de “achterkant” (back-end) van een digitaal product worden door onze eigen mensen ontwikkeld. Aan de hand van de vraag en de bepaalde strategie wordt er weloverwogen gekozen voor de meest optimale technische oplossing. Ons development-team is breed georiënteerd en laat zich niet beperkten door een enkel framework of een enkele techniek. Een open source CMS als Drupal, een framework als Laravel, een front-end javascript oplossing als React of Angular, de meest optimale oplossing voor de klant is leidend.

App development

Binnen een paar jaar heeft de wondere wereld van de mobiele applicaties zich ontpopt tot een geheel nieuwe en niet te onderschatten discipline. Om dit met voldoende focus en aandacht te benaderen werken we samen met dochterbedrijf Ketjapp. Bij de ontwikkeling van een app wordt hetzelfde traject toegepast als bij de ontwikkeling van een ander digitaal communicatiemiddel. Wij bekijken en evalueren samen met de klant de gekozen strategie, de te behalen doelstellingen, en maken een realistische inschatting van de succeskans van de app. Onze UX designers zorgen vervolgens voor een gebruiksvriendelijke blueprint in combinatie met een aantrekkelijk design. Op basis van een functioneel ontwerp en de designs, wordt samen met Ketjapp de app ontwikkeld in sprints volgens de SCRUM methodiek.