Samen met Koenen en Co maken we het

digitale verschil voor ondernemers in Zuid Nederland.

Ga naar website

Ondernemers suczesvol laten ondernemen. Dat is de missie van Koenen en Co, een bedrijfsadviesbureau met vestigingen verspreid door Zuid Nederland. Met een eigen methode helpen zij hun klanten met ondernemersvraagstukken.

Startpunt

Sinds 2010 helpen we Koenen en Co maandelijks met het bedenken en creëren van online communicatie. Het platform dat we in 2010 ontwikkelden is inmiddels zover doorontwikkeld dat het tegen technische limitaties aanloopt en niet meer toekomstbestendig is. Tijd voor een nieuw, responsive en toekomstbestendig platform dus! Let’s go.

Strategische aanpak

Een discovery sessie met het projectteam (waar de klant onderdeel van is) zorgde voor de juiste focus en een duidelijke scope. We zorgden voor meer inzicht in de verschillende doelgroepen door middel van het creëren van persona’s en customer journeys. Zo wekten we de ‘personen’ Alex, Ans en Bas tot leven, en wisten we precies wat het voor type mensen zijn, om hun beweegredenen en voorkeuren te kunnen testen aan onze aannames.

Ondernemerstips

Wat in meerdere customer journeys naar voren kwam was de behoefte aan informatie. Deze informatie dient relevant en actueel te zijn, en hier hebben we een contentstrategie op gemaakt. Door middel van ‘tips’ geven we ondernemers inhoudelijk goede informatie over actuele zaken. Iets lichter dan artikelen, maar des te makkelijker te lezen.

Content first

Op een platform als dat van Koenen en Co is kennisdeling en informatievoorziening de voornaamste taak. Belangrijk dus om een layout te creëren die de content ondersteunt en deze toegankelijk en leesbaar maakt. Door middel van een ruimtelijke opzet van de pagina, een relatief groot lettertype met de juiste interlinie en voldoende contrast zorgen we voor optimale leesbaarheid voor de verschillende doelgroepen op elk apparaat. Daarnaast geven we met relevante artikelen en tips de bezoeker voldoende interessant leesvoer.