Non-profit website design maakt ’t verschil – met 3 elementen

(UX-) Design

Dave Delissen

UX Designer

Dave Delissen

UX Designer

Non-profit organisaties moeten bewust met hun middelen omgaan. Feit. Dus valt investeren in website design vaak weg. Want dat is nogal luxe, en ‘zonder kunnen we ook wel’. Toch? – Mis. Een goed webdesign levert non-profits wel 15% meer conversie op, door slimme inrichting van je website en een paar onmisbare elementen. Dit zijn ze.

In dit artikel: 

 1. Waarom webdesign (juist) belangrijk is voor non-profits.
  1. De definitie van non-profits.
  2. Reden nummer 1: doelen behalen.
  3. Reden nummer 2: brede doelgroep.
  4. Reden nummer 3: digitoegankelijkheid.
 2. Hoe goed non-profit design eruit ziet.
  1. Element 1: uitgelichte hoofdfuncties.
  2. Element 2: duidelijkheid vóór esthetiek.
  3. Element 3: WCAG webrichtlijnen.
  4. En je fondsenwervingspagina.
 3. “Wie helpt me hierbij?!” – Wij.
  1. Onze expertise.
  2. Onze methodes.
  3. De voorbeeldcases.

Waarom webdesign (juist) belangrijk is voor non-profits

Om eerst maar even duidelijk te hebben, waar we het over hebben, als we het over non-profits hebben… (Volgt u me nog?) 

De Wikipedia definitie van non-profitorganisaties, die we hier graag aanhouden:

“Organisaties ter ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.”

Dan gaat het dus om websites voor:

 • rijksoverheid
 • goede doelen
 • gemeenten
 • musea
 • bibliotheken
 • politieke partijen
 • verenigingen
 • ziekenhuizen
 • voedselbanken
 • zorginstellingen
 • enzovoorts...

Een belangrijke toevoeging aan die omschrijving, uit dezelfde bron:

“Hoewel de organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten.”

Hé! 

Daar hebben we meteen de eerste reden waarom een goed doordacht webdesign zo belangrijk is voor non-profit organisaties. 

Reden nummer 1

Omdat non-profits geen winst nastreven, maar wel degelijk een doel nastreven. 

Een doel dat (mede) bereikt wordt door online bezoekers goed te informeren en/of activeren. Oftewel; mensen via de juiste wegen door je website begeleiden, zodat ze terechtkomen waar ze terecht moeten komen. 

Bij een donatiepagina, om wetenschappelijk onderzoek van een gezondheidsorganisatie te steunen bijvoorbeeld. (Want: “...hebben zij wel inkomsten nodig...”) Of bij een bepaalde informatiepagina, zoals een aanmeldformulier voor een bouwaanvraag in hun gemeente.

Dus wil je graag investeren om dat voor elkaar te krijgen met je website. Om je doel(en) digitaal te behalen. Om conversie voor elkaar te krijgen. Niet voor een aankoop, zoals in een commerciële webshop. Maar wel voor dat juist informeren bijvoorbeeld (want: doel), of het activeren richting je fondsenwerving (want: doel). 

Reden nummer 2

Elke non-profit organisatie spreekt een brede doelgroep aan. 

Daar is een bepaald soort webdesign voor nodig. Omdat je zo’n heel brede doelgroep wilt bedienen, is het voornamelijk belangrijk om te begrijpen wat ze zoeken. En dat wat ze zoeken zo makkelijk mogelijk maken. Het webplatform moet dus super intuïtief zijn, door design dat geënt is op user experience. Op de gebruiker.

Goed UX design doet dat voor de gebruikers van je website. 

Deze specifieke expertise binnen het webdesign richt zich hier volledig op, via de filosofie: user first, ofwel human-centered design. De gebruiker staat voorop, in alle keuzes die gemaakt worden voor een webdesign. Welke kleuren, welke knoppen, welke user flow. Zodat die gebruiker altijd terechtkomt waar hij terecht moet komen. Richting het doel van jouw non-profit, of van een bepaalde pagina: om te informeren, activeren, of iets anders. 

Reden nummer 3

Als non-profit wil (of moet) je voldoen aan de webrichtlijnen voor digitoegankelijkheid.

Oftewel: je wil dat je website WCAG proof is. Nooit van gehoord? Vaag iets over vernomen? WCAG staat voor “Web Content Accessibility Guidelines”. Dit zijn richtlijnen om je site toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen in Nederland. En met iedereen bedoelen we dus ook mensen met beperkingen zoals spraak-, zicht- en gehoor- beperkingen of fysieke, cognitieve en neurologische beperkingen. 

Langzaamaan beginnen die webrichtlijnen noodzakelijk dan wel verplicht te worden (voor in elk geval de overheidsinstanties, sinds 2018). Een digitale eis die zich mogelijk verder zal gaan verspreiden onder de non-profitorganisaties. 

Logisch ook, want toegankelijkheid is toch echt een basisbehoefte van elk digitaal platform. En zeker voor de websites die gericht zijn aan zo’n brede groep Nederlanders.

– Design is dus geen overbodige kostenpost om je site gewoon wat mooier te maken. Want als we het over design hebben, hebben we het niet over die excessief dure kunststukken in je woonkamer, maar over webdesign. Cruciaal voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van elke non-profit website. 

Goed webdesign, volledig gericht op die non-profit website bezoeker.

Maar hoe ziet dat eruit?

Hoe goed non-profit website design eruit ziet

Webdesign voor non-profits is clean, volledig geënt op de behoefte van een brede doelgroep, waarbij de de accessibility richtlijnen de regie bepalen. Dat levert een super intuïtief design op, geënt op user experience. Op basis van in elk geval 3 elementen of aanpakken in je non-profit webdesign. 

Element 1

Uitgelichte hoofdfuncties.

Je bezoeker moet de hoofd- van de bijzaken kunnen onderscheiden. Dat is hier belangrijker dan ooit. Wat je dus wil doen is op elke pagina duidelijk de hoofdfunctie uitlichten, waar het om draait. Denk aan het informeren, of activeren bijvoorbeeld. Je wil dat de gebruiker meteen de juiste weg door jouw digitale platform weet te vinden, naar waar hij moet zijn. Naar conversie, zoals we dat noemen. Het punt waarop de gebruiker een formulier invult, een donatie doet, een contactmoment aanvraagt of een informatiedocument downloadt. 

Typisch UX design voor conversie, richting jouw non-profit doel. 

Element 2

Duidelijkheid vóór esthetiek.

Design zoals het kunststuk in je woonkamer is er om mooi te wezen. Webdesign is er voor digitale duidelijkheid, vóór esthetiek. Mooi maken komt daarna. 

Dus is uitleg van een actie op je website belangrijker dan hoe mooi het eruit ziet. Een goede webdesigner legt uit wat de gebruiker kan verwachten als er op een call-to-action (CTA) wordt geklikt, zoals op een download-knop of contactaanvraag. 

Dit doen we door middel van een tooltip – kleine tekstblokjes die tevoorschijn komen zodra je bijvoorbeeld op een formulier invul veld klikt – of door de uitleg heel helder in de CTA (knop) te plaatsen. Denk aan: "documenten reserveren" in plaats van "reserveren" of "zoeken in de archieftoegangen" in plaats van "zoeken".

Element 3

Voldoe volledig aan de accessibility richtlijnen.

Het WCAG beest heeft vele namen om hem te omschrijven: accessibility richtlijnen, digitale toegankelijkheid, digitoegankelijkheid, webstandaard, toegankelijkheid website, webrichtlijnen, en ga zo maar door. Zijn zeggen allemaal hetzelfde: richt je website in voor elk soort gebruiker, met elk soort beperking, zodat het toegankelijk is voor iedereen. 

Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot Voice Control, zodat mensen met een visuele beperking (19% van de Nederlanders!) kunnen horen wat er op een pagina staat. 

Maar vergeet ook de richtlijnen voor spraak- en gehoorbeperkingen of fysieke, cognitieve en neurologische beperkingen niet. Of mensen met een cognitieve, taal- of leerbeperking en gebruikers van mobiele toepassingen. Ze worden allemaal bediend, met een WCAG proof website. Onmisbaar, voor elke non-profitorganisatie die serieus digitaal aanwezig wil zijn en z’n doelen behalen. 

– Heeft je webdesign deze 3 elementen, dan zit je al heel aardig in de goede richting. Richting je digitale doelen.

En: de perfecte fondsenwervingspagina 

Specifiek voor fondsenwerving webpagina’s zijn een aantal case studies gedaan. Praktijktests die aantonen dat je met het implementeren of weglaten van een aantal design elementen je conversie met 10 tot 15% omhoog kunt krikken. Easy

De 2 design (en conversie) killers

 • Slechte navigatie. – Bijna de helft van alle UX problemen draaiden in een case study om navigatie. Die was niet intuïtief en moeilijk te volgen. In 17% van de gevallen was het voor gebruikers zelfs lastig om te ontdekken waar ze konden doneren. 
 • Onduidelijke content. – Meer dan de helft van de UX problemen vielen onder onduidelijke content, zoals ontbrekende informatie en verwarrende termen. Denk aan vage CTA’s. 

De 3 vragen die de pagina in elk geval moet beantwoorden

Volgens kwalitatief onderzoek onder gebruikers van non-profit websites zien zij graag in elk geval het antwoord op een paar vragen, dat meteen duidelijk moet worden op een pagina met een fondsenwervend doel.

Over duidelijke content gesproken; dit is dus hoe je de inhoud van je design zo helder en minimaal mogelijk maakt, met maximaal effectieve informatie. Door op z’n minst deze vragen te beantwoorden:

 • Waar ben ik? – Duidelijke navigatie, dus.
 • Wat kan ik hier doen? – Duidelijke content, dus.
 • Waarom zou ik dit doen? – Storytelling content, waarbij het antwoord de Unique Value Proposition (UVP) van jullie organisatie uiteenzet, ondersteund door goede copywriting, beeldmateriaal, een mission statement, toepassing van donaties, testimonials en keurmerken bijvoorbeeld.

Belangrijk om daarbij te weten: de antwoorden op de eerste 2 vragen moet een gebruiker binnen 7 seconden krijgen om te blijven hangen, en de gebruiker zou nooit hoeven te scrollen om het antwoord op de vragen te krijgen. 

Volgens het onderzoek voldeed slechts 43% van de non-profit webdesigns aan deze broodnodige informatie. Slechts 4% legde überhaupt uit hoe een donatie ingezet wordt door de organisatie. 

Cruciale elementen, die dus in een groot deel van de gevallen ontbraken. 

Kwestie van besparing op webdesign? Mogelijk. In elk geval zou het nu duidelijk moeten zijn dat investering in webdesign de investering altijd waard is. Ten bate van de conversie van jouw gebruikers. Extra belangrijke conversies, want hoewel ze niet commercieel meetbaar zijn in keiharde euro’s, zijn ze minstens zo waardevol in doelgericht resultaat. 

Moraal van het verhaal: laat die conversie niet liggen, en zorg dat je webdesign op orde is. Juíst als non-profitorganisatie. 

Denk je nu: “Ja, graag” en meteen daarna “Maar hoe dan”, “Waar beginnen we in vredesnaam” en “Wie helpt me daarbij”?

Dat snap ik. 

“Wie helpt me daarbij?!” – Wij.

Webdesign is een vak op zich. Een webdesign voor non-profit een specialisatie op zich. Maar moeilijk is het niet. Voor ons. En daarmee voor jou ook niet. 

Om het zo makkelijk en to the point mogelijk te maken, hebben we een paar mooie webdesign boost formats en kickstarters bedacht. Voor elke overheidsinstantie, zorginstelling en andere non-profitorganisatie die z’n design eens grondig onder de loep wil nemen om het doelgericht en effectief te verbeteren. 

Goed voor iedereen die geen grote risico’s met z’n budgetten wil nemen, maar ze liever rechtstreeks inzet in effect ten bate van de organisatiedoelen. Zeker in een digitale wereld die razendsnel draait, met telkens nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Begrijpen wij helemaal.

Onze expertise

Daar zijn wij dus goed voor, als digital agency met een bijzondere specialisatie in UX design en de non-profit wereld met z’n eigen behoeften, doelen en (toegankelijkheids)eisen. 

Wij hebben de up to date kennis, het empathisch vermogen & de methodes om ons in no time helemaal te verdiepen in de bijzondere behoeften van jullie wereld, en die te vervullen met de digitale design innovaties van onze wereld. 

Onze methodes 

De formats die we daarvoor ontwikkelden zijn:

 1. De Lightning Decision Jam – in 1,5 dag naar het beste idee voor jouw design boost, om daarna eventueel uit te werken in een design sprint.
 2. De Design Sprint – in 4 dagen van design probleem, naar ideeën voor oplossingen, naar beste uitwerking en aanpak. 

Lees ook: 4 redenen waarom een Design Sprint dé oplossing is voor overheidsinstanties

De voorbeeldcases

We deden het eerder. Specifiek voor non-profit een webdesign bedenken, ontwerpen en ontwikkelen. (Jep, development hebben we ook in huis.) 

Zo was er:

 • De inrichting van het digitale archief van de Gemeente Venlo. Een platform waar veel verschillende vrijwilligers gemakkelijk in kunnen werken ‘aan de achterkant’ – en dat volledig WCAG proof is voor de bezoeker ‘aan de voorkant’.
 • Design, web & app voor Buurkracht, bekend van TV, om burgerparticipatie te faciliteren. Bedacht, gedesignd en ontwikkeld – in samenwerking met onze collega’s van Kabisa.

Een aantal pareltjes waar ik best trots op ben, samen met ons team van designers, maar ook developers en marketeers. Dit is wat wij neerzetten. Met alle pijlen gericht op jullie organisatiedoel, zonder een euro te verspillen. 

Dat is hoe je het graag ziet, als non-profit, toch? Kom onze aanpak en ons team dan eens in het echt bekijken. We zitten in Weert, midden in Limburg en op 30 minuten van Eindhoven. Delen wij een rondje koffie uit ;)

▶ Laat je nummer achter en wij bellen je graag terug! ↴

 

Excited?

Ons eerste gesprek is sowieso vrijblijvend - en we garanderen dat je op z’n minst met flink wat inspiratie op zak wegloopt. Zin in koffie?